Yeni yönetim sisteminin gerekliliği olarak bakanlık logoları yenilenmiş; aşağıda belirtilen ön açıklama ile gerekçesi de açıklanmıştır.

Bu görsel sistem, Cumhurbaşkanlığı Arması ile uyum içinde tasarlanmıştır. Tüm Bakanlıklar’ın amblemi aynı Cumhurbaşkanlığı Arması gibi yuvarlak içindedir ve etraflarında tarihteki bağımsız 16 büyük Türk Devleti’ni simgeleyen, 16 yıldız vardır. Bu yıldızların uçları dairenin ortasına bakacak şekilde konumlanmıştır. Tam ortada Bakanlıklar’a göre değişecek ve her Bakanlık’ı simgeleyen şekiller, bu şekillerin etrafında da ilgili Bakanlık’ın ismi yer alır. Bakanlık ile ilgili şeklin yer alacağı daire içerisinde herhangi bir yerde Türk Bayrağı unsurları (ay ve yıldız) kullanmak tercih sebebidir

İşte yeni bakanlık logoları

 


Bizce;

Bakanlıklar hatta kurumlar düzeyinde logo kullanımların standart hale getirilmesini şart buluyoruz. Bir bütünlüğü simgeler, güçlü iradeyi vurgular. Gereklidir. Kapalı logo tasarımı dediğimiz ve belli bir simetrik şekille çerçevelenmiş tasarımlar öteden beri kullanılan; belli maddelere / belli sınırlara / belli kurallara bağlı bir imajı sergiler. Gereklilik bakımından olarak doğru yapılmış.

Fakat; logo tasarımlarının geneline bakıldığında bir başıboşluk, yapısal bozukluk görmek mümkün. Ola ki Türk Bayrağının kullanımını bile standartlaştırılamamış. Çoğu zaten mevcut logoların dışına Cumhurbaşkanlığına atıfta bulunan çerçeve ve yıldızlar eklenmiş. Yürütülen bu kurumsal kimlik oluşturma çabasını takdir etmekle beraber; detaylı bir çalışma olduğunu düşünmüyor, gerek tasarımların uygulanması noktasında gerekse estetik anlamında kaygılar taşıdığımı belirtebilirim.

Maalesef bütünlük oluşturmak sadece kenara Türk Devleti yıldızlarını koymak, aynı fontu kullanmakla olamıyor.

Bakanlık logoları içinde hangisini beğendiniz sorusuna yanıtım, Kültür ve Turizm Bakanlığı logosunun önceden beri kullanılan logo tasarımı öğrencilikten bu tarafa hoşuma giden bir amblemdir. Halen değişmedi :)