İnşaat – yapı logo fikirlerini incelediğimizde sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları logo tasarımı örneklerini derlemeye çalışttık. Yurt içinde ve yurt dışında, hatta bölgesel alanlara göre farklılık gören yaklaşımlar tespit ettik.

Hatta inşaat şirketinin ismi ile alakalı detay tasarımların kullanılması (çınar inşaat için çınar yaprağı; manolya yapı için manolya deseni gibi vb.)  usta grafikerlerin elinde inanılmaz fikirlere dönüşecektir.

İnşaat & Yapı Logo Tasarım Örnekleri

İnşaat ve yapı şirketleri ile ilgili nşaat logo fikirlerinde genel olarak temel çıkış noktaları şu şekilde;

Kütlesel, belli bir ağırlığı olan, özellikle logoya bakıldığında adeta tuğla gibi eni boyu ve yüksekliği olan lekesel tasarımlar tercih edilmekte. Bu tasarımlar kimi zaman marka baş harfleriyle yapılabilmekte (örn. Yapı Market- YM gibi) kimi zamanda belli bir kütle – özellikle inşaatın genel yapısı – soyutlanmakta.

İkinci olarak tercih edilen ve sık sık rastladığım inşaat logoları fikrinde kullanılan diğer unsur, dikey ve düşey bileşenlerden oluşturulmuş bina ve şehir figürleri. Bu tür kullanımlarda inşaat firmasının büyüklüğü, kocaman kocaman binalar yaptığı ve çok büyük güvenilir bir firma olduğu vurgulanmak istenir.

Ülkemizde özellikle logo yarışma sitelerinde sunulan tasarımlara baktığımda belli kalıplara sokulmuş ve birbirini kopyalar nitelikte konseptler görmek mümkün. Göze hoş gelecek fikirler bazen olsa da logonun genel özelliklerinden olan öznellik ve özgünlük maalesef yitiriliyor. Birbirine benzer çok fazla tasarımlar çıkıyor.

Logoloji olarak özgün, farklı ve diğerlerinden ayrılacak tasarımlar sunuyor, işinizi şansa bırakmıyoruz.

Bazı inşaat logolarını beraber inceleyelim.