Bilişim, yazılım, donanım hatta geniş anlamda teknoloji firmaları için hazırlanan bazı logo tasarım örneklerini fikir vermesi ve yol göstermesi açısından faydalı buluyorum. Sektörel bazda daha yenilikçi ve modern olması gerekliliğini bildiğimiz için teklonoji logo tasarımları daha etkileyici ve daha düşündürücü olmalı. Mümkün olduğu kadar ucu açık bırakılmalı. Bakan veya yorumlamaya çalışan kişinin konuyla hem bağlantı kurması sağlanmalı, hem de işin altında çalışan fikirsel materyaller güçlü olmalı.

Bazı örnek çalışmalarda

Benzersizlik – parmak izi;
mouse oku – bilgisayar teknolojisi;
Soyut akıcı çizgiler – devamlılık ve süreklilik;
Renkli renkler – agrasif ve yüksek teknoloji;
Pc entegresini sembolleyen yuvarlak halkaları takip eden çizgiler – teknoloji ve bilgisayar yapısı;
Sonsuzluk simgesi – sonsuz teknolojiyi simgelemek için kullanılmış.

Teknoloji logo tasarımı örneklerini beraber inceleyelim.