İnşaat şirketleri ve yapı sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları logo tasarımı örneklerini derlemeye çalıştım.
inşaat logo fikirlerinde genel olarak temel çıkış noktaları şu şekilde;

Kütlesel, belli bir ağırlığı olan, özellikle logoya bakıldığında adeta tuğla gibi eni boyu ve yüksekliği olan tasarımlar tercih edilmekte. Bu tasarımlar kimi zaman marka baş harfleriyle yapılabilmekte (örn. Yapı Market- YM gibi) kimi zamanda belli bir kütle soyutlanmakta.

İkinci olarak tercih edilen ve sık sık rastladığım inşaat logoları fikrinde kullanılan diğer unsur, dikey ve düşey bileşenlerden oluşturulmuş bina ve şehir figürleri. Bu tür kullanımlarda inşaat firmasının büyüklüğü, kocaman kocaman binalar yaptığı ve çok büyük güvenilir bir firma olduğu vurgulanmak istenir.

Ülkemizde özellikle logo yarışmalarında sunulan tasarımlara baktığımda belli kalıplara sokulmuş ve birbirini kopyalar nitelikte konseptler görmek mümkün. Göze hoş gelecek fikirler belli olsa da logonun genel özelliklerinden olan öznellik ve özgünlük maalesef yitiriliyor. Birbirine benzer tasarımlar çıkıyor.

Logoloji olarak özgün, farklı ve diğerlerinden ayrılacak tasarımlar sunuyor, işinizi şansa bırakmıyoruz.

Bazı inşaat logolarını beraber inceleyelim.