kurumsal kimlik ve renk seçimi

Kurumsal renk olarak tanımladığımız, logo ve kurumsal kimlik tasarımlarında kullanılan renklerin önemi büyüktür. Renk tercihlerini ise PANTONE dediğimiz, standartlaştırılmış, belli kodları olan renk değerleri kullanılır. Bunun amacı farklı zamanlarda farklı yerlerde yapılacak baskıda ve çoğaltma işlemlerinde renklerin aynı değeri taşıması ve farklılık oluşturmamasıdır.

Renk seçimlerinde genelde şu 5başlık önemlidir

1- Sektör, faaliyet alanı
2- Bölgesellik
3- Hedef ve firma yapısı
4- Ürün ve hizmet
5- Rakip firma

Yukarıdaki seçenekler değerlendirilerek renk tercihleri yapılırsa, daha faydalı bir sonuç elde edilmiş olur.

Renk anlamları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Grafik Tasarımda Renklerin Anlamı Nelerdir?

Örneğin; Coca Cola deyince aklınıza ne renk gelir? Turkcell deyince ne renk veya Adidas deyince mesela?

Renk kullanımları, markanın algılanması ve akılda kalması hususunda taşıyıcı bir etkiye sahiptir. Peki bu renkler nasıl seçiliyorlar? Tasarımcılar, art direktörler bu renkleri nasıl belirliyorlar?

Örneğin; tasarımda başlık, metinler, varsa çizgiler veya grafik ikonlar, clipartların her birinin ne renk olacağına tasarımcı nasıl karar veriyor?
Tasarımın arka planını kurmanızı sağlayacak ve tercihlerinizi kolaylaştıracak renklerin psikolojik mesajlarını açıklıyoruz :)

Renklerin psikolojik mesajları;

KIRMIZI : Titreşimi en kuvvetli, en dinamik renk kırmızıdır. Aynı zamanda iştah açar ve bu yüzden dünyadaki bir çok gıda firması logosunda kırmızı rengi kullanır. Ayrıca etkinlik ve cesaret veren bir renktir.

MAVi : Sakinlik ve sükuneti temsil eder. Mavinin kan akışını yavaşlatır. Nazar boncuğu o yüzden mavidir. Batıda intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlar. Duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı saptanmıştır. Mavi, bir at yarışında kazanan ata takılan mavi şeritte olduğu gibi, liderliğin rengidir.

SARI : Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolü. Trafik levhalarında uyarı işaretlerinin sarı olması bu yüzdendir. Post-it’lerinde sarı oluşu dikkat çekici…

TURUNCU: Sıcak renklerdendir ama kırmızı kadar dinamik değildir. Rahatlığı parlaklığı anlatır, kırmızı renk kadar olmasa da ateşi, güneşi ve ısıyı çağrıştırır.

YEŞiL : Güven veren verir. O yüzden bankaların logolarında hakim renktir. tazeliğin ve verimliliğin rengidir. Çevreyi ve doğayı simgeler, rahatlatıcı ve dinlendiricidir. Greenpeace’de olduğu gibi. Yeşilde dinsel, mistik bir anlam da vardır. Müslümanlıkta ana renk olduğu gibi, Hristiyanlarda da bu rengi inanmanın, ölmezliğin bir simgesidir.

MOR : Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, insanları bilinçaltının korkuttuğu saptanmıştır. Mor, asaletin, imparatorluğun rengidir.

LACiVERT : Sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği ve asaleti simgeler. O yüzden dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında maviyi kullanır.

BEYAZ : istikrar, devamlılık ve temizliği simgeler.

SiYAH : Gücü ve tutkuyu temsil eder. Bizde ve batıda siyah matemi temsil eder, oysa Japonya’da siyah mutluluktur. Siyah fonda kullanılırsa karamsarlığı çağrıştırır. Siyah, Johnnie Walker Black Label’da olduğu gibi, lüksün rengidir.

Renklerin psikolojik özelliklerinden yola çıkılarak tasarımlarda renk öğesi kullanılabilir, Ancak, bu kavramlara bir tasarımda nasıl işlerlik kazandırılacağına dair formüller ne yazık ki yoktur.

Logo tasarımı ve kurumsal yapı oluşturulurken renk seçimlerine mutlaka dikkat edilmelidir.